Žymų Archyvai: proto mankšta

Budizmas

Buda
Istorinis Buda Šakjamunis gimė karališkoje šeimoje, 560 m. prieš mūsų erą. Nuo pat ankstyvos vaikystės jis buvo apsuptas turtų ir grožio bei rafinuotai lavinamas. Tekstuose rašoma, jog Buda buvo aukštas, stiprus ir mėlynakis.
29 metų amžiaus jis pirmąkart išvyko iš rūmų ir išvydo tai, ko iki tol niekada nebuvo matęs: seną žmogų, ligonį ir mirusįjį. Tuomet jis suprato, kad nėra nieko amžina ir visam laikui palikęs rūmus iškeliavo medituoti į Šiaurės Indijos kalnus ir miškus. Po ilgų nesibaigiančios prasmės paieškų, pasinėręs į meditaciją jis pažino proto prigimtį ir pasiekė nušvitimą.
Budos mokymai, kuriais naudojantis tampama bebaimiais, džiaugsmingais ir geranoriškais, yra pagrindinė keletos Rytų Azijos šalių religija. Nuo aštunto dešimtmečio pradžios gilus budistinis požiūris bei didžiulė metodų gausa įkvepia ir žavi vis daugiau vakariečių.
Budos mokymai apie absoliučią ir sąlygotą egzistenciją tiesiogiai susiję su mūsų kasdieniniu gyvenimu. Supratus šį ryšį, nepraeinančios laimės patyrimas tampa įmanomas. Budizmas neskelbia dogmų ir skatina kritiškai vertinti. Naudojant teisingas meditacijas, intelektinis mokymų supratimas tampa asmenine patirtimi, o papildomi metodai įtvirtina tai, kas pasiekta per meditacijas. Budistinių mokymų tikslas – visiškas kūno, kalbos ir proto potencialo išvystymas. Remiantis mokymais, Buda yra suprantamas kaip viršlaikis, proto potencialo veidrodis.
Budos mokytu reikia sekti, t. y. gyventi kaip jis, jam nereikia melstis ar jo ko nors prašyti. Sekite jo mokymu ir stenkitės pasiekti pažinimą.

12 pratimų proto mankštai

Šie mano surasti pratimai smegenų veiklai gerinti – labai keisti, bet labai veiksmingi. 1936 metais amerikiečių rašytoja Dorothea Brande knygoje „Pabusk ir gyvenk“ aprašė keletą pratimų smegenims, kurie protą ilgainiui padarys aštresnį ir lankstesnį. Neįprasta smegenų mankšta sukurta taip, kad sudarytų situaciją, kuriai reikėtų išradingumo ir kūrybinių sprendimų.

proto manksta

Ypatingieji smegenų veiklą gerinantys pratimai:

 • Vieną valandą per dieną nesakyti nieko kito, tik atsakyti į tiesioginius klausimus, kurie kyla įprastinėje aplinkoje, nesudarant įspūdžio, kad asmuo yra įsižeidęs dėl ko nors ar prastos nuotaikos. Stengtis elgtis kuo natūraliau, bet nieko nekomentuoti ir nepasiduoti kitų bandymams išgauti informaciją.
 • 30 minučių per dieną galvoti apie vieną vienintelį dalyką, neleisti, kad mintis išblaškytų kokia nors kita problema. Jei sunku tiek laiko būti susikoncentravus į vieną mintį, iš pradžių galima pradėti nuo 5 minučių per dieną. Laiką savotiškai meditacijai palaipsniui ilginti kiekvieną dieną.
 • Parašyti laišką, kuriame nevartoti žodžių „Aš, man, mano, manęs“.
 • 15 minučių per dieną palaikyti pokalbį, nevartojant žodžių „Aš, man, mano, manęs“ ir kitų panašių.
 • Parašyti laišką ramiu, taikiu ir sėkmingo žmogaus tonu. Jame neturėtų būti jokių tiesos iškraipymų, melagingų pareiškimų. Aprašyti tuos aspektus ir veiklas, apie kuriuos būtų galima kalbėti visiškai sąžiningai ir nieko neslepiant.
 • Atsistoti ant ar prie slenksčio į kambarį, pilno žmonių ar daiktų ir pabandyti akimis įvertinti jo dydį.
 • Leisti savo naujam draugui kalbėti tik apie save, bet neleisti jam suprasti, kad tai daroma specialiai. Užduodant mandagius klausimus, pokalbis atrodys abipusis ir nė vienas iš dialogo dalyvių nesijaus nepatogiai ir nejaukiai.
 • Stengtis šnekėti tik už save, niekuo nesigirti, nesiskųsti ir nebūti nuobodžiu žmonėms, su kuriais bendraujama.
 • Kalbantis su žmonėmis niekada nevartoti tokių bereikšmių ir manieringų posakių kaip: „Turiu galvoje“, „Tiesą sakant“, „Iš tiesų“ ir panašiai.
 • Sudaryti labai konkretų planą dviem valandoms ir griežtai jo laikytis.
 • Susigalvoti 12 atsitiktinių užduočių. Pavyzdžiui, nueiti nuo namų 20 kilometrų, nesinaudojant jokiomis pagalbinėmis priemonėmis, prietaisais; 12 valandų ištverti be maisto; pusryčiauti labiausiai netikėtoje ir netinkamoje vietoje, kokią tik įmanoma rasti; nieko nekalbėti visą dieną, išskyrus atsakyti į pačius būtiniausius ir visiškai neišvengiamus klausimus; visą naktį neiti miegoti ir dirbti ir t. t.
 • Dienos metu į visus klausimus ir pasiūlymus atsakyti „Taip“.